M A R I P O S A
Mariposa Alternatief
Hannie Fassotte
tel 06-36014121Wat is astrologie?

Astrologie is de leer van de sterren en de planeten die wij kunnen waarnemen vanaf de aarde. Deze sterren en planeten geven we symbolisch weer op een platte ronde schijf, die kennen we als een horoscoop. Astrologie kent al een lange geschiedenis. Zo'n 5000 jaar geleden kenden we al horoscopen van vooral keizers, koningen en andere belangrijke personen. Men beleefde indertijd het universum en de natuur nog als één geheel en dichtte natuurkrachten en dus ook de sterren en planeten bepaalde eigenschappen toe. De mensen waren toen nog zo kosmisch verbonden dat ze de invloed van de Kosmos (symbolisch) konden vertalen naar het leven op aarde: Zoals het zich Boven afspeelde, speelde het zich Beneden af. Zoals de hemellichamen boven stonden, konden ze worden weergegeven in de cirkel van de horoscoop. De cycli van de sterren en planeten zijn als het ware een spiegel voor de wereld van beneden.

Dat is nog steeds overeind gebleven. De horoscoop -waarvan scoop betekent kijken en horos betekent uur, dus kijken in het uur van je geboorte- geeft ons inzicht in de aanleg van onze persoonlijkheid, weergegeven in een horoscoopcirkel. In tegenstelling tot vroeger, waar je je geboortelot niet kon ontlopen, vinden we tegenwoordig dat we een vrije wil hebben gekregen om zelf keuzes te maken met dat wat ons gegeven is bij de geboorte. De horoscoop is dan geen statisch gegeven, maar een leidraad die ons door inzicht te geven, handvaten geeft om ons door het leven te leiden. Een soort plattegrond van ons zelf, die we kunnen gebruiken als we ons willen verdiepen of willen veranderen, anders worden.

Bij veranderingen staan we vaak op een kruispunt in ons leven zoals het zoeken naar een (nieuwe) partner, het krijgen van kinderen, de opvoeding daarvan, het zoeken naar banen die echt bij je horen, je gezondheid. Op zo'n kruispunt kan het je overvallen dat je niet meer goed weet welke keuzes voor jou het beste uitwerken. Op zo'n moment zou je kunnen overwegen of het laten maken van een persoonlijke horoscoop iets is voor jou. Laat je eens bewustmaken van jezelf en inzicht geven in wat jou beweegt door een astroloog, zodat je je weg door het leven wat gemakkelijker kunt belopen.